All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6300 Å All-Sky Imager Data

1 Jan 2011Movie

01:08:37 UT

01:29:56 UT

01:50:02 UT

02:13:32 UT

02:31:15 UT

02:48:58 UT

03:10:17 UT

03:34:01 UT

03:53:53 UT

04:15:23 UT

04:35:15 UT

04:52:58 UT

05:14:08 UT

05:34:14 UT

05:51:56 UT

06:09:39 UT

06:30:49 UT

06:56:38 UT

07:18:08 UT

07:38:14 UT

08:01:56 UT

08:25:26 UT

08:43:08 UT

09:04:31 UT

09:28:00 UT

09:47:53 UT

10:04:46 UT

10:14:09 UT

10:35:42 UT

11:01:31 UT

11:23:01 UT

11:46:30 UT

12:06:36 UT

12:30:06 UT

12:51:25 UT


For specific data requests, please contact: