All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

9 Sep 2011Movie

10:55:58 UT

11:06:43 UT

11:17:28 UT

11:28:12 UT

11:38:57 UT


For specific data requests, please contact: