All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

18 Sep 2011Movie

01:52:07 UT

02:02:52 UT

02:13:37 UT

02:24:22 UT

02:35:06 UT

02:45:51 UT

02:56:36 UT

03:07:21 UT

03:18:05 UT

03:28:50 UT

03:39:35 UT

03:50:20 UT

04:01:04 UT

04:11:49 UT

04:22:34 UT

04:33:18 UT

04:44:03 UT


For specific data requests, please contact: