All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

6 Oct 2011Movie

08:56:23 UT

09:07:08 UT

09:17:53 UT

09:28:38 UT

09:39:22 UT

09:50:07 UT

10:00:52 UT

10:11:37 UT

10:22:21 UT

10:33:06 UT

10:43:51 UT

10:54:35 UT

11:05:20 UT

11:16:05 UT

11:26:50 UT

11:37:34 UT

11:48:19 UT


For specific data requests, please contact: