All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

17 Oct 2011Movie

01:17:10 UT

01:27:55 UT

01:38:40 UT

01:49:24 UT

02:00:09 UT

02:10:54 UT

02:21:39 UT

02:32:23 UT

02:43:08 UT

02:53:53 UT

03:04:38 UT

03:15:22 UT

03:26:07 UT

03:36:52 UT

03:47:37 UT

03:58:21 UT

04:09:06 UT

04:19:51 UT


For specific data requests, please contact: