All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

7 Nov 2011Movie

11:13:23 UT

11:24:08 UT

11:34:52 UT

11:45:37 UT

11:56:22 UT

12:07:07 UT

12:17:51 UT


For specific data requests, please contact: