All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

21 May 2011Movie

02:48:54 UT

02:59:38 UT

03:10:23 UT

03:21:08 UT

03:31:53 UT

03:42:37 UT

03:53:22 UT

04:04:07 UT

04:14:52 UT

04:25:36 UT

04:36:21 UT

04:47:06 UT

04:57:51 UT

05:08:35 UT

05:19:20 UT

05:30:05 UT

05:40:50 UT

05:51:34 UT


For specific data requests, please contact: