All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

10 May 2011Movie

07:49:11 UT

07:59:56 UT

08:10:41 UT

08:21:26 UT

08:32:11 UT

08:42:56 UT

08:53:41 UT

09:04:26 UT

09:15:10 UT

09:25:55 UT

09:36:40 UT

09:47:25 UT

09:58:10 UT

10:08:55 UT

10:19:40 UT

10:30:25 UT

10:41:10 UT

10:51:55 UT

11:02:40 UT


For specific data requests, please contact: