All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

22 Mar 2011Movie

02:03:15 UT

02:14:00 UT

02:24:45 UT

02:35:30 UT

02:46:14 UT

02:56:59 UT

03:07:44 UT

03:18:29 UT

03:29:13 UT

03:39:58 UT

03:50:43 UT

04:01:28 UT

04:12:12 UT

04:22:57 UT

04:33:42 UT

04:44:27 UT

04:55:11 UT


For specific data requests, please contact: