All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

20 Mar 2011Movie

02:01:55 UT

02:12:39 UT

02:23:24 UT

02:34:09 UT

02:44:54 UT


For specific data requests, please contact: