All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

16 Mar 2011Movie

11:13:50 UT

11:24:34 UT

11:35:19 UT

11:46:04 UT

11:56:49 UT

12:07:33 UT


For specific data requests, please contact: