All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

13 Mar 2011Movie

09:06:06 UT

09:16:51 UT

09:27:36 UT

09:38:20 UT

09:49:05 UT

09:59:50 UT

10:10:34 UT

10:21:19 UT

10:32:04 UT

10:42:49 UT

10:53:33 UT

11:04:18 UT

11:15:03 UT

11:25:48 UT

11:36:32 UT

11:47:17 UT

11:58:02 UT

12:08:47 UT


For specific data requests, please contact: