All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

9 Jun 2011Movie

07:38:19 UT

07:49:04 UT

07:59:48 UT

08:10:33 UT

08:21:18 UT

08:32:03 UT

08:42:47 UT

08:53:32 UT

09:04:17 UT

09:15:02 UT

09:25:46 UT

09:36:31 UT

09:47:16 UT

09:58:01 UT

10:08:45 UT

10:19:30 UT

10:30:15 UT

10:40:59 UT


For specific data requests, please contact: