All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

22 Jun 2011Movie

03:05:42 UT

03:16:27 UT

03:27:11 UT

03:37:56 UT

03:48:41 UT

03:59:26 UT

04:10:10 UT

04:20:55 UT

04:31:39 UT

04:42:24 UT

04:53:09 UT

05:03:54 UT

05:14:38 UT

05:25:23 UT

05:36:08 UT

05:46:53 UT

05:57:37 UT

06:08:22 UT

06:19:07 UT


For specific data requests, please contact: