All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

17 Jun 2011Movie

03:04:30 UT

03:15:14 UT

03:25:59 UT

03:36:44 UT

03:47:29 UT


For specific data requests, please contact: