All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

12 Jun 2011Movie

09:41:11 UT

09:51:56 UT

10:02:41 UT

10:13:25 UT

10:24:10 UT

10:34:55 UT

10:45:40 UT


For specific data requests, please contact: