All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

9 Jul 2011Movie

07:41:25 UT

07:52:10 UT

08:02:54 UT

08:13:39 UT

08:24:24 UT

08:35:09 UT

08:45:53 UT

08:56:38 UT

09:07:23 UT

09:18:08 UT

09:28:52 UT

09:39:37 UT

09:50:22 UT

10:01:06 UT

10:11:51 UT

10:22:36 UT

10:33:21 UT

10:44:05 UT

10:54:50 UT


For specific data requests, please contact: