All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

18 Jul 2011Movie

03:00:40 UT

03:11:25 UT

03:22:10 UT

03:32:54 UT

03:43:39 UT

03:54:24 UT


For specific data requests, please contact: