All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

3 Jan 2011Movie

01:04:17 UT

01:14:13 UT

01:39:53 UT

02:01:12 UT

02:24:45 UT

02:44:47 UT

03:08:27 UT

03:30:00 UT

03:47:42 UT

04:05:25 UT

04:23:21 UT

04:43:23 UT

05:04:56 UT

05:22:39 UT

05:42:41 UT

06:04:14 UT

06:30:04 UT

06:51:23 UT

07:17:13 UT

07:38:46 UT

08:02:19 UT

08:20:01 UT

08:37:44 UT

08:55:27 UT

09:19:10 UT

09:39:12 UT

10:02:53 UT

10:26:32 UT

10:50:11 UT

11:13:41 UT

11:37:21 UT

11:52:53 UT

12:10:37 UT

12:34:19 UT

12:54:22 UT


For specific data requests, please contact: