All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

2 Jan 2011Movie

01:03:34 UT

01:18:47 UT

01:42:26 UT

02:03:50 UT

02:23:52 UT

02:45:25 UT

03:05:27 UT

03:27:00 UT

03:50:33 UT

04:14:06 UT

04:34:08 UT

04:57:48 UT

05:19:08 UT

05:42:51 UT

06:00:33 UT

06:24:16 UT

06:47:49 UT

07:07:52 UT

07:29:01 UT

07:46:58 UT

08:10:40 UT

08:28:22 UT

08:54:12 UT

09:15:32 UT

09:39:02 UT

10:04:51 UT

10:26:24 UT

10:49:57 UT

11:09:59 UT

11:25:32 UT

11:49:06 UT

12:09:08 UT

12:32:47 UT

12:54:20 UT


For specific data requests, please contact: