All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

16 Jan 2011Movie

11:41:35 UT

11:52:20 UT

12:03:05 UT

12:13:49 UT

12:24:34 UT

12:35:19 UT

12:46:04 UT


For specific data requests, please contact: