All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

14 Jan 2011Movie

09:49:56 UT

10:00:41 UT

10:11:25 UT

10:22:10 UT

10:32:55 UT

10:43:40 UT

10:54:24 UT

11:05:09 UT

11:15:54 UT

11:26:39 UT

11:37:23 UT

11:48:08 UT

11:58:53 UT

12:09:38 UT

12:20:22 UT

12:31:07 UT

12:41:52 UT

12:52:37 UT


For specific data requests, please contact: