All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

1 Jan 2011Movie

01:02:54 UT

01:18:06 UT

01:39:30 UT

01:57:12 UT

02:20:42 UT

02:38:25 UT

02:58:27 UT

03:19:51 UT

03:43:20 UT

04:03:23 UT

04:24:42 UT

04:42:25 UT

05:00:08 UT

05:23:41 UT

05:41:23 UT

05:59:06 UT

06:16:49 UT

06:42:29 UT

07:06:09 UT

07:27:41 UT

07:45:37 UT

08:09:06 UT

08:32:36 UT

08:50:31 UT

09:16:11 UT

09:37:20 UT

09:55:03 UT

10:08:07 UT

10:21:33 UT

10:45:02 UT

11:11:01 UT

11:34:41 UT

11:56:03 UT

12:13:46 UT

12:39:36 UT


For specific data requests, please contact: