All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

21 Feb 2011Movie

01:43:37 UT

01:54:22 UT

02:05:07 UT

02:15:52 UT

02:26:36 UT

02:37:21 UT

02:48:06 UT

02:58:51 UT

03:09:35 UT

03:20:20 UT

03:31:05 UT

03:41:49 UT

03:52:34 UT

04:03:19 UT

04:14:04 UT

04:24:48 UT

04:35:33 UT

04:46:18 UT

04:57:03 UT


For specific data requests, please contact: