All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

19 Feb 2011Movie

01:42:12 UT

01:52:56 UT

02:03:41 UT

02:14:26 UT

02:25:11 UT

02:35:55 UT

02:46:40 UT


For specific data requests, please contact: