All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

11 Feb 2011Movie

08:36:49 UT

08:47:34 UT

08:58:19 UT

09:09:04 UT

09:19:48 UT

09:30:33 UT

09:41:18 UT

09:52:03 UT

10:02:47 UT

10:13:32 UT

10:24:17 UT

10:35:02 UT

10:45:46 UT

10:56:31 UT

11:07:16 UT

11:18:01 UT

11:28:45 UT

11:39:30 UT

11:50:15 UT


For specific data requests, please contact: