All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

7 Dec 2011Movie

11:47:03 UT

11:57:48 UT

12:08:32 UT

12:19:17 UT

12:30:02 UT

12:40:47 UT


For specific data requests, please contact: