All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

16 Dec 2011


No Movie Available

00:52:02 UT

01:02:47 UT

01:13:32 UT

01:24:17 UT

01:35:01 UT

01:45:46 UT

01:56:31 UT

02:07:16 UT

02:18:00 UT

02:28:45 UT

02:39:30 UT

02:50:15 UT

03:00:59 UT

03:11:44 UT

03:22:29 UT

03:33:14 UT

03:43:58 UT

03:54:43 UT

04:05:28 UT

04:16:13 UT

04:26:57 UT

04:37:42 UT

04:48:27 UT

04:59:12 UT

05:09:56 UT

05:20:41 UT

05:31:26 UT

05:42:11 UT

05:52:55 UT

06:03:40 UT


For specific data requests, please contact: