All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

13 Dec 2011


No Movie Available

00:50:56 UT

01:01:41 UT

01:12:26 UT

01:23:11 UT

01:33:55 UT

01:44:40 UT

01:55:25 UT

02:06:10 UT

02:16:54 UT

02:27:39 UT

02:38:24 UT

02:49:09 UT

02:59:48 UT

03:10:33 UT


For specific data requests, please contact: