All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

8 Aug 2011Movie

08:15:28 UT

08:26:13 UT

08:36:57 UT

08:47:42 UT

08:58:27 UT

09:09:12 UT

09:19:56 UT

09:30:41 UT

09:41:26 UT

09:52:11 UT

10:02:55 UT

10:13:40 UT

10:24:25 UT

10:35:09 UT

10:45:54 UT

10:56:39 UT

11:07:24 UT

11:18:09 UT


For specific data requests, please contact: