All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

10 Aug 2011Movie

10:09:49 UT

10:20:34 UT

10:31:18 UT

10:42:03 UT

10:52:48 UT

11:03:33 UT

11:14:17 UT


For specific data requests, please contact: