All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

21 Apr 2011Movie

02:24:48 UT

02:35:33 UT

02:46:18 UT

02:57:03 UT

03:07:47 UT

03:18:32 UT

03:29:17 UT

03:40:02 UT

03:50:47 UT

04:01:31 UT

04:12:16 UT

04:23:01 UT

04:33:45 UT

04:44:30 UT

04:55:15 UT

05:06:00 UT

05:16:44 UT

05:27:29 UT

05:38:14 UT


For specific data requests, please contact: