All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 5893 Å All-Sky Imager Data

14 Apr 2011Movie

10:24:27 UT

10:35:12 UT

10:45:57 UT

10:56:41 UT

11:07:26 UT

11:18:11 UT

11:28:55 UT


For specific data requests, please contact: