All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

5 Sep 2010Movie

02:17:10 UT

02:56:34 UT

03:09:42 UT

03:22:49 UT

03:35:57 UT

03:49:05 UT

04:02:13 UT

04:15:21 UT

04:28:29 UT

04:41:37 UT

04:54:45 UT

05:07:53 UT

05:21:01 UT

05:34:08 UT

05:47:16 UT

06:00:24 UT

06:13:32 UT

06:26:40 UT

06:39:48 UT

06:52:56 UT

07:06:04 UT

07:19:12 UT

07:32:19 UT

07:45:27 UT

07:58:35 UT

08:11:43 UT

08:24:51 UT

08:37:59 UT

08:51:07 UT

09:04:15 UT

09:17:23 UT

09:30:30 UT

11:28:42 UT


For specific data requests, please contact: