All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

29 Sep 2010Movie

01:44:27 UT

01:55:11 UT

02:05:56 UT

02:16:41 UT

02:27:26 UT

02:38:10 UT

02:48:55 UT

02:59:40 UT

03:10:25 UT

03:21:09 UT

03:31:54 UT

03:42:39 UT

03:53:24 UT

04:04:08 UT

04:14:53 UT

04:25:38 UT

04:36:23 UT

04:47:07 UT

04:57:52 UT


For specific data requests, please contact: