All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

25 Oct 2010Movie

01:15:10 UT

01:25:55 UT

01:36:40 UT

01:47:25 UT

01:58:09 UT

02:08:54 UT


For specific data requests, please contact: