All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

17 Oct 2010Movie

09:10:00 UT

09:20:45 UT

09:31:30 UT

09:42:14 UT

09:52:59 UT

10:03:44 UT

10:14:29 UT

10:25:13 UT

10:35:58 UT

10:46:43 UT

10:57:28 UT

11:08:12 UT

11:18:57 UT

11:29:42 UT

11:40:26 UT

11:51:11 UT

12:01:56 UT


For specific data requests, please contact: