All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

25 Nov 2010Movie

00:54:58 UT

01:05:43 UT

01:16:28 UT

01:27:12 UT

01:37:57 UT

01:48:42 UT

01:59:27 UT

02:10:11 UT

02:20:56 UT

02:31:41 UT

02:42:26 UT

02:53:10 UT

03:03:55 UT

03:14:40 UT

03:25:25 UT

03:36:09 UT

03:46:54 UT

03:57:39 UT


For specific data requests, please contact: