All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

18 Nov 2010Movie

11:25:36 UT

11:36:21 UT

11:47:06 UT

11:57:50 UT

12:08:35 UT

12:19:20 UT


For specific data requests, please contact: