All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

30 May 2010Movie

03:03:37 UT

03:16:45 UT

03:29:53 UT

03:43:01 UT

04:09:16 UT

04:22:24 UT

04:35:32 UT


For specific data requests, please contact: