All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

23 May 2010Movie

09:23:38 UT

09:36:46 UT

09:49:54 UT

10:03:02 UT

10:16:10 UT

10:29:17 UT

10:42:25 UT


For specific data requests, please contact: