All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

16 May 2010Movie

03:06:22 UT

03:32:38 UT

03:45:46 UT

03:58:54 UT

04:12:02 UT

04:25:10 UT

04:38:18 UT

04:51:26 UT

05:04:33 UT

05:17:41 UT

05:30:49 UT

05:43:57 UT

05:57:05 UT

06:10:13 UT

06:23:21 UT

06:36:29 UT

06:49:36 UT

07:02:44 UT

07:15:52 UT

07:29:00 UT

07:42:08 UT

07:55:16 UT

08:08:24 UT

08:21:32 UT

08:34:39 UT

09:00:55 UT

09:14:03 UT

09:27:11 UT

09:40:19 UT

09:53:27 UT

10:06:35 UT

10:19:43 UT

10:32:51 UT

10:45:58 UT

10:59:06 UT


For specific data requests, please contact: