All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

12 May 2010Movie

03:42:32 UT

03:55:39 UT

04:08:47 UT

04:21:55 UT

04:35:03 UT

04:48:11 UT

05:01:19 UT

05:14:27 UT

05:27:35 UT

05:40:43 UT

05:53:51 UT

06:06:58 UT

06:20:06 UT

06:33:14 UT

06:46:22 UT

06:59:30 UT

07:12:38 UT

07:25:46 UT

07:38:54 UT

07:52:02 UT

08:05:09 UT

08:18:17 UT

08:44:33 UT

08:57:41 UT

09:10:49 UT

09:23:57 UT

09:37:05 UT

09:50:13 UT

10:03:20 UT

10:16:28 UT

10:29:36 UT

10:42:44 UT

10:55:52 UT


For specific data requests, please contact: