All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

11 May 2010Movie

03:41:45 UT

03:54:53 UT

04:08:01 UT

04:21:09 UT

04:34:17 UT

04:47:25 UT

05:00:32 UT

05:13:40 UT

05:26:48 UT

05:39:56 UT

05:53:04 UT

06:06:12 UT

06:19:20 UT

06:32:28 UT

06:45:36 UT

06:58:44 UT

07:11:51 UT

07:24:59 UT

07:38:07 UT

07:51:15 UT

08:04:23 UT

08:17:31 UT

08:30:39 UT

08:43:47 UT

08:56:55 UT

09:10:02 UT

09:23:10 UT

09:36:18 UT

09:49:26 UT

10:02:34 UT

10:15:42 UT

10:28:49 UT

10:41:57 UT

10:55:05 UT


For specific data requests, please contact: