All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

22 Jun 2010Movie

09:24:27 UT

09:37:35 UT

09:50:42 UT

10:03:50 UT

10:16:58 UT

10:30:06 UT

10:43:14 UT


For specific data requests, please contact: