All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

21 Jun 2010Movie

08:42:01 UT

08:55:08 UT

09:08:16 UT

09:21:24 UT

09:34:32 UT

09:47:40 UT


For specific data requests, please contact: