All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

18 Jun 2010Movie

06:54:31 UT

07:07:39 UT

07:20:47 UT

07:33:55 UT

07:47:03 UT

08:00:11 UT

08:13:19 UT

08:26:27 UT

08:39:35 UT

08:52:43 UT

09:05:51 UT

09:18:59 UT

09:32:07 UT

09:45:15 UT

09:58:23 UT

10:11:31 UT

10:37:47 UT


For specific data requests, please contact: