All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

10 Jun 2010



Movie

03:23:03 UT

03:36:11 UT

04:15:34 UT

04:28:42 UT

04:41:50 UT

04:54:58 UT

05:08:06 UT

05:21:14 UT

05:34:21 UT

05:47:29 UT

06:00:37 UT

06:13:45 UT

06:26:53 UT

06:40:01 UT

06:53:09 UT

07:06:17 UT

07:19:25 UT

07:32:33 UT

07:45:40 UT

07:58:48 UT

08:11:56 UT

08:25:04 UT

08:38:12 UT

08:51:20 UT

09:04:28 UT

09:17:36 UT

09:30:44 UT

09:43:51 UT

09:56:59 UT

10:10:07 UT

10:23:15 UT

10:36:23 UT

10:49:31 UT


For specific data requests, please contact: