All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

8 Jul 2010Movie

03:12:51 UT

03:25:59 UT

03:39:06 UT

03:52:14 UT

04:05:22 UT

04:18:30 UT

04:31:38 UT

04:57:54 UT

05:11:02 UT

05:24:10 UT

05:37:18 UT

05:50:25 UT

06:03:33 UT

06:16:41 UT

06:29:49 UT

06:42:57 UT

06:56:05 UT

07:09:13 UT

07:22:21 UT

07:35:29 UT

07:48:36 UT

08:01:44 UT

08:14:52 UT

08:28:00 UT

08:41:08 UT

08:54:16 UT

09:07:24 UT

09:20:31 UT

09:59:55 UT

10:13:03 UT

10:26:11 UT

10:39:19 UT

10:52:26 UT


For specific data requests, please contact: