All-Sky Imager Data Archives


McDonald Observatory (Ft. Davis, Texas, USA) 6444 Å All-Sky Imager Data

31 Jul 2010Movie

02:58:53 UT

03:12:01 UT

03:25:08 UT

03:38:16 UT

03:51:24 UT

04:04:32 UT

04:17:40 UT


For specific data requests, please contact: